Opplæring og læringsutbytte i Kirkens SOS' krisetelefon

Studien skal bidra til å støtte opp under Kirkens SOS' krisetelefontjenestes kvalitets- og opplæringsarbeid. Hovedvekten i studien vil være på de frivilliges læringsutbytte og i hvilken grad de opplever at innføringskurset er nyttig for arbeidet den frivillige skal utføre i telefon- og chattetjensten. Studien skal også belyse opplevde fordeler og ulemper med digitale kurs versus opplæringskurs med fysisk oppmøte.

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien
Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Kirkens SOS

Prosjektperiode

oktober 2021
april 2022