Skip to main content

Nye grep for utviklingshemmedes muligheter og medvirkning i arbeid


Innovasjonsprosjekt. Stavanger kommune vil finne nye og hensiktsmessige måter å skape rom for selvbestemmelse, valgmuligheter, og medvirkning i arbeids- og aktivitetstilbudet til utviklingshemmede.

Forprosjekt, innovasjon i offentlig sektor. I samarbeid med Stavanger kommune, KS og UiT Norges arktiske universitet. Stavanger kommune vil utvikle nye og hensiktsmessige måter å skape rom for selvbestemmelse, valgmuligheter og medvirkning i arbeids- og aktivitetstilbudet til personer med utviklingshemming. Prosjektet vil prøve ut metoder for bedre utnyttelse av disse personenes arbeidskapasitet, enten de er tilknyttet kommunale dagsenter, arbeidsinkluderingsbedrifter eller andre lokale tiltaksarrangører. Målet er at utviklingshemmede skal få større delaktighet når det gjelder valg av aktiviteter eller arbeid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2022
  • Avsluttes:
    september 2022

Oppdragsgiver

  • Stavanger kommune

Bærekraftsmål