Skip to main content

Styrket organisering innen finanssektoren – følgeforskning for Handel og Kontor


Prosjektet skal følge Handel og Kontor sitt prosjekt rettet mot økt organisering innen finansbransjen og kartlegge hvordan sastningen har fungert. Dette gjøres gjennom intervjuer på lokalt og sentralt nivå i forbundet, gjennom en spørreundersøkelse og ved å gå igjennom dokumenter og statistikk.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2021
  • Avsluttes:
    juni 2023

Oppdragsgiver

  • Handel og Kontor i Norge