Skip to main content


Våre prosjekter

Fafos forskning er i hovedsak oppdragsforskning. Disse oppdragene formes som prosjekter. De fleste prosjekter leder mot egne rapporter, notater, eller andre former for forskningsmessig publisering.

I tillegg kommer arrangementer og annen formidling.

Nedenfor finner du en liste over alle våre registrerte prosjekter. Disse har en egen side med oversikt over forskningsspørsmål, forskere og prosjektledelse, samt eventuelle publiseringer eller aktiviteter i tilknytting til prosjektet.

Listen under er sortert etter når prosjektet har blitt registrert på Fafo.no.


  • 907

    Fullførte prosjekter