Skip to main content

Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis


Fafo skal undersøke hvordan kommunene knytter faktiske arbeidsmiljøutfordringer til det systematiske HMS-arbeidet og hvilken betydning HMS-systemene har for organisering, planlegging og utføring av arbeidet.

Prosjektet skal belyse hvordan arbeidsmiljøarbeid best kan gjøres i kommunal sektor, både for å hindre arbeidsrelatert uhelse og for å knytte arbeidsmiljøarbeidet tettere til virksomhetens resultater. Prosjektet skal levere konkrete eksempler på god praksis, og gi en utdypet forståelse for konsekvensene av dagens regelverk.

Forskere

Tidligere ansatt

Inger Marie Hagen

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2018
  • Avsluttes:
    september 2018

Oppdragsgiver

  • KS