Skip to main content

Asylsøkere som forlater mottak - forprosjekt


   

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2004
  • Avsluttes:
    desember 2004

Oppdragsgiver

  • UDI