Skip to main content

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2


I denne modulen rettes søkelyset mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Dette er andre modul i et prosjekt for Fagforbundet om barne- og ungdomsarbeideren. Søkelyset rettes mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Formålet med denne undersøkelsen er å få ny kunnskap om i hvilken grad barne- og ungdomsarbeiderne får tatt i bruk sin fagkompetanse og hvilken betydning dette har for arbeidsorganisering, kompetanse og kvalitet, sett fra fagarbeiderens, ledelsens og andre ansattes ståsted.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2016
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet