Skip to main content
  • Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Gjør fagbrevet en forskjell?

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole

  • Fafo-rapport 2017:01
  • Fafo-rapport 2017:01

I denne rapporten ser vi nærmere på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Undersøkelsen er konsentrert om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i kommunale barnehager, skole og skolefritidsordning. Ledere og fagarbeidere gir konkrete eksempler på forskjellen mellom en barne- og ungdomsarbeider og en assistent uten fagbrev. Kompetansen kommer blant annet til uttrykk i form av økt faglig trygghet, større bevissthet om valg av aktiviteter for barna og fortrolighet med et fagspråk som bidrar til å styrke og utvikle fagmiljøet. Undersøkelsen viser at barne- og ungdomsarbeiderfaget har et klart potensial for å etablere seg som et selvstendig fag, men at det fremdeles er en lang vei å gå før faget kan sies å ha fått en sterk forankring i sektoren.

  • Publisert: 15. februar 2017
  • Ordrenr. 20609