Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell

   

Fafo skal se på beregninger av konsekvensene av alternative AFP-modeller.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    mars 2008

Oppdragsgiver

  • LO