Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon

Hva er holdningene og kunnskapen til lesbiske, homofile og bifile hos arbeidstakere i Bergen kommune? Hvordan opplever lesbiske, homofile og bifile hverdagen som arbeidstakere i Bergen kommune?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2009
  • Avsluttes:
    desember 2010

Oppdragsgiver

  • Bergen Kommune