Skip to main content

Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune


Prosjektet er en evaluering av tre konsepter som er iverksatt i forbindelse med Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018–2019.

Formålet med de tre konseptene er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier.

De tre konseptene som skal evalueres er:

  • barnerike familier
  • mottaksarbeidet i NAV
  • radikal innovasjon.

Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan de tre konseptene er implementert i bydelene, i hvilken grad de er i tråd med de verdiene som ligger til grunn i levekårsprosjektet, hvilke metoder som er tatt i bruk og hvordan Oslo kommune skal kunne kan måle gevinstene av prosjektene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2019
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Bærekraftsmål