Skip to main content

Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov


Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering.

Spørsmålet, som danner utgangspunktet for dette prosjektet, er hvordan denne utviklingen vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan bransjen kan og bør forholde seg proaktivt til det digitale skiftet.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Kaja Reegård

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2018
  • Avsluttes:
    april 2019

Oppdragsgiver

  • Maritimt Hus AS / Rederiforbundet