Skip to main content

Europa perspektiv på kollektive, aktører og reguleringer


   

Innenfor det strategiske instituttprogrammet Et europeisk perspektiv på kollektive aktører og reguleringer vil hovedsatsningen ligge på studier av samvirke og arbeidsdeling mellom ulike reguleringsmetoder. Spesielt vil forholdet mellom tariffavtale regulering og lovregulering stå sentralt. Med utgangspunkt i norske forhold vil avvikende konstruksjoner og deres funksjonalitet bli studert. Det vil i tillegg være rom for landstudier og overgripende sammenfatninger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    desember 2011

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet