Skip to main content

Evaluering av FOR ALLE. Modul 1


Prosjektet er modul 1 av en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Det skal også undersøkes i hvilken grad prosjektene medfører positive endringer for barn og unge som deltar. Modul 1 representerer forprosjektet i evalueringen, hvor det utvikles en oversikt over prosjektene som inngår i satsningen og en typologi som sammenfatter ulike trekk ved disse prosjektene. Som del av modul 1 sendes melding til NSD og søknad til REK om godkjenning av forskningsdesignet i de påfølgende modulene 2 og 3. Evalueringen skal legge grunnlag for at Sparebankstiftelsen SR-Bank i fremtiden kan målrette gavetildelingene mot prosjekter som kan utgjøre en forskjell.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2021
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Sparebankstiftelsen SR-Bank

Partnere

Bærekraftsmål