Skip to main content

Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger


Hovedmålet med prosjektet er å analysere i hvilken grad innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) har bidratt til å styrke strategien om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid, og dermed redusere bruken av uførepensjon.

Delmål 1 for prosjektet er å analysere veiene inn i arbeidsavklaringspenger, det vil si å kartlegge hvilket forløp personer har forut for mottak av AAP.

Delmål 2 er å analysere veien gjennom AAP ved å undersøke effekten av den bistanden (tiltakene) NAV tilbyr mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Delmål 3 er å studere veien ut av AAP ved å analysere overgangsrater til henholdsvis arbeid og varig uførepensjon for personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger, de tre første årene etter at ordningen ble innført.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2014
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • FARVE