Skip to main content

Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge


Det gjennomføres en kartlegging av hvordan kollektive tjenestepensjonsordninger er organisert i noen utvalgte europeiske land, med særlig vekt på hvordan Nederland og Sveits har løst problemstillinger knyttet til bl.a. fordelings- og forvaltningsmess ige aspekter ved de avtalebaserte pensjonsordningene.

Forskere

Tidligere ansatt

Geir Veland

Fafo
Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Geir Veland

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    februar 2006

Oppdragsgiver

  • LO