Fullførte prosjekter

100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge

Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk kontekst samt se framover.

Denne studien tar sikte på å evaluere utviklingen av sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge og hvordan dette har bidratt til inkluderende utvikling, med særlig søkelys på viktige trekk og drivere for den vellykkede sosiale dialogen. Studien vil ha tre deler: a) Første del vil kartlegge det norske partssamarbeidet i arbeidslivet og dets hovedtrekk, b) Den andre delen vil fokusere på utviklingen og resultatene av sosial dialog og trepartssamarbeid, c) Tredje del vil se på sosial dialog framover og i sammenheng med et stadig skiftende arbeidsliv.

Prosjektet vil ende ut i en rapport som skal lansere på ILOs jubileumskonferanse våren 2019.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

desember 2018
mai 2019