Fullførte prosjekter

Arbeidsmarkedsmobilitet

Undersøke typer av og nivå på mobilitetsrater i arbeidsmarkedene i fire nordiske land og søke forklare mobilitetsmønster med særlig vekt på arbeidsmarkedenes institusjonelle ordninger.

Prosjektleder

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2008
juni 2011
81437