Arbeidsmarkedsmobilitet

Undersøke typer av og nivå på mobilitetsrater i arbeidsmarkedene i fire nordiske land og søke forklare mobilitetsmønster med særlig vekt på arbeidsmarkedenes institusjonelle ordninger.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2008
juni 2011