Fullførte prosjekter

Analyse av data fra Polakkstudiet

Datainnsamling, analyse og rapport.

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Prosjektdeltaker(e)

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdir.

Arbeidstilsynet

Prosjektperiode

januar 2007
mai 2007