Fullførte prosjekter

Arbeidsinnvandring

prosjektet skal bidra til utvikling av og formidling av kompetanse om arbeidsmigrasjon i Norge. Målet er å utvikle kunnskap om hvike faktorer som påvirker tilgangen til aarbeidsmigranter til Norge, hvordan deres lønns- og arbeidsvilkår er, hvordan ar beidsmarkedet virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon og formidle slik kunnskap i offentligheten.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

februar 2010
desember 2014