Fullførte prosjekter

Arbeidsplassen som læringsarena

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014