Fullførte prosjekter

Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen

I dette prosjektet skal vi kartlegge hvilke arbeidstidsordninger tariffbundne virksomheter innen havbruksnæringen anvender.

Bakgrunnen er en enighet mellom partene i tariffoppgjøret 2018 om å nedsette et utvalg som skal se på arbeidstid i havbruksnæringene. Partene ønsker mer kunnskap om hvilke arbeidstidsordninger som finnes innen bransjen og bruk og erfaringer med disse. Kunnskapen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i partenes utvalgsarbeid.

Kartleggingen gjennomføres som telefonintervjuer til arbeidsgivere og tillitsvalgte innen bransjen, og spørsmålene omfatter følgende tema:

• Bruk og erfaringer med ulike arbeidstidsordninger. Risikovurderinger.

• Hviletidsbestemmelser, og eventuelt begrunnelse og kompensasjon ved unntak fra arbeidsmiljøloven.

• Bruk av overtid og begrunnelse for dette, samt hva som skal til for å redusere høy overtidsforbruk .

• Økonomisk kompensasjon ved ulike ordninger.

• Utfordringer knyttet til samarbeid med grupper med andre arbeidstidsordninger.

• Avvik fra gjeldende ordninger, hyppighet, begrunnelse og hjemmelsgrunnlag.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:30
Elin Svarstad og Kristin Alsos

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Fellesforbundet og Sjømat Norge

Prosjektperiode

november 2018
juni 2019