Fullførte prosjekter

Bemanningsbransjen og sykefravær


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Prosjektperiode

2014