Fullførte prosjekter

Bostabilitet, oppvekst og livssituasjon

S&H dir har gjennomført 600 intervjuer med barnefamilier av somalisk og pakistansk opprinnelse. Undersøkelsen stilles til disposisjon for å analysere sammenhengen mellom bostabilitet og barns oppvekstvilkår i forhold til skolehverdag, deltakelse i fr itidsaktiviteter, sosialt nettverk osv. Skal også se nærmere på hva som kjennetegner foreldrenes livssituasjon i de familiene som flytter ofte og/eller ufrivillig.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Helsepedagogisk Seminar

Prosjektperiode

august 2005
januar 2007