Fullførte prosjekter

Child Labour in The Middle East

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

UNICEF

Prosjektperiode

2002