Fullførte prosjekter

Children and Work in Syria

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

UNICEF Syria

Prosjektperiode

november 2002
desember 2002