Fullførte prosjekter

Complicity and Liability - DFAIT

Prosjektledelse

Mark Taylor

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

DFAIT

Prosjektperiode

januar 2004
desember 2006