Fullførte prosjekter

Displaced from Nahr El-Bared

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

UNRWA

The International Labour Office

Prosjektperiode

2007