Fullførte prosjekter

Effekt av IA-avtalen og ulike tiltak

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

2011