Fullførte prosjekter

Eldrebølge og seniormuligheter i pleie og omsorg

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Prosjektperiode

2011