Fullførte prosjekter

Europa perspektiv på kollektive, aktører og reguleringer

Innenfor det strategiske instituttprogrammet Et europeisk perspektiv på kollektive aktører og reguleringer vil hovedsatsningen ligge på studier av samvirke og arbeidsdeling mellom ulike reguleringsmetoder. Spesielt vil forholdet mellom tariffavtale regulering og lovregulering stå sentralt. Med utgangspunkt i norske forhold vil avvikende konstruksjoner og deres funksjonalitet bli studert. Det vil i tillegg være rom for landstudier og overgripende sammenfatninger.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2007
desember 2011