Fullførte prosjekter

Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

Fafo skal i samarbeid med SSB evaluere forsøk med gratis kjernetid i barnehage i bydel Alna, Grorud, Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand. Forsøket innebærer at alle 4- og 5-åringer i disse bydelene får tilbud om gratis opphold i barnehage 20 timer p er uke. Evalueringen skal gi kunnskap om hvilke effekter forsøket med gratis kjernetid har. Evalueringen skal kartlegge eventuelle sammenhenger mellom tilbud om gratis kjernetid og resultater i statlige kartleggingsprøver i 1. og 2. klasse, vurdere m åloppnåelse, målformulering og hvilken betydning innholdet i tilbudet har for effekten. Videre skal evalueringen se på hvilken effekt tiltaket har hatt for å legge til rette for økt foreldremedvirkning i barnehagene. Prosjektet varer fra 1.7.2011-3.1 1.2014.

Prosjektleder

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

Statistisk sentralbyrå

Prosjektperiode

juli 2011
desember 2014
81755