Fullførte prosjekter

Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere

Kartlegge i hvilken grad kommunene imøtekommer introduksjonslovens krav og de mest sentrale anbefalingene i de tilhørende merknader og veiledende retningslinjer.

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektleder

Anne Britt Djuve (pt i permisjon)

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

mai 2006
desember 2008