Fullførte prosjekter

Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere

Kartlegge i hvilken grad kommunene imøtekommer introduksjonslovens krav og de mest sentrale anbefalingene i de tilhørende merknader og veiledende retningslinjer.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektledelse

Anne Britt Djuve (pt i permisjon)

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

mai 2006
desember 2008