Fullførte prosjekter

Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere

Kartlegge i hvilken grad kommunene imøtekommer introduksjonslovens krav og de mest sentrale anbefalingene i de tilhørende merknader og veiledende retningslinjer.

Anne Britt Djuve (pt i permisjon)


Oppdragsgiver(e)

ArbeidsdepartementetProsjektperiode

mai 2006
desember 2008