Fullførte prosjekter

Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven

AID ønsker en bred evaluering av ulike sider ved tvisteløsningsnemda. Evalueringen skal gi et grunnlag for å vurdere hvordan nemda fungerer som tvisteløsningsorgan i de saker som hører inn under nemdas kompetanseområde.

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
januar 2009