Fullførte prosjekter

Evaluering av KIM

Fafo skal gjennomføre en evaluering av program for kompetanseutvikling i matsektoren, KIM. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater og måloppnåelse samt gi innspill til en eventuell videreføring av programmet.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Mattilsynet

Prosjektperiode

november 2005
april 2006