Fullførte prosjekter

Evaluering av N.K.S. Sisterhood

På oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) skal Fafo evaluere deres satsing Sisterhood, utviklet av Bydel Frogner. Formålet med evalueringen er å undersøke om Sisterhoods mål og hensikt er nådd, om ressursbruken står i stil med oppnådde resultater, om satsingen kan bidra til økt interesse for, og utvikling av foreningen, og om det eventuelt er behov for forbedringer/endringer.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2021:06
Lise Lien
Evaluering av Sisterhood i Norske Kvinners Sanitetsforening

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Prosjektperiode

september 2020
januar 2021