Fullførte prosjekter

Evaluering av Nav Hedmarks prosjekt om legers sykemeldingspraksis

Prosjektledelse

Ketil Bråthen

Prosjektperiode

mai 2014
januar 2012
81793