Fullførte prosjekter

Evaluering av NAV

NAV-evaluering over 4 år. Vi er underleverandør til AFI. Fafo påtar seg faglig ansvar for det tematiske området Ivaretakelse av medarbeiderne i NAV-reformen og ansvar for gjennomføring av datainnsamling til alle de tematiske områdene i modul 3 ette r felles opplegg utformet av AFI.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Høgskolen i Oslo og Akershus, (AFI)

Prosjektperiode

juni 2006
desember 2011