Fullførte prosjekter

Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune

Sandnes kommune ønsker en evaluering av sine varslingsrutiner. Fafo skal blant annet gjennomføre en spørreundersøkelse blant arbeidstakerne i kommunen. I tillegg blir det intervjuer med utvalgte nøkkelinformanter. Noen sentrale spørsmål er om de ansatte kjenner til regelverket og rutinene, og i hvilken grad det varsles om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Omfang, rutiner og håndtering

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Sandnes kommune

Prosjektperiode

juni 2015
september 2015