Fullførte prosjekter

Faglig konsentrasjon på vg1 bygg og anlegg

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

2012