Fullførte prosjekter

Sykehjem og sykefraværsarbeid

Hvorfor har noen pleie- og omsorgsvirksomheter lavere sykefravær enn andre? Handlingsrommet for godt aykefraværsarbeid.

Prosjektleder

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

FARVE 14

Prosjektperiode

april 2014
desember 2014
82028