Fullførte prosjekter

Sykehjem og sykefraværsarbeid

Hvorfor har noen pleie- og omsorgsvirksomheter lavere sykefravær enn andre? Handlingsrommet for godt aykefraværsarbeid.

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

FARVE 14

Prosjektperiode

april 2014
desember 2014