Fullførte prosjekter

Flexicurity - nordiske reguleringsregimer

Flexicurity - et relativt nytt begrep som sikter på å betegne et reguleringsregime som ivaretar både virksomhetens behov for fleksibilitet og arbeidstakernes behov for sikkerhet.

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Finansforbundet

Prosjektperiode

januar 2007
februar 2008