Fullførte prosjekter

Follow the Money: capital flows, cross-border networks, natural resource extraction and stolen asset recovery

Prosjektledelse

Mark Taylor

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

Forskningsrådet

Forskningstema

Ansvarlig næringsliv

Prosjektperiode

2015