Fullførte prosjekter

Fullføring i helsearbeiderfaget

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

NIFU

Prosjektperiode

2012