Fullførte prosjekter

Global Governance of Conflict Trade

Prosjektledelse

Mark Taylor

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

Ford Foundation

Heinrich-Boell Stiftung

Forskningstema

Fred og stabilitet

Prosjektperiode

juli 2006
desember 2008