Fullførte prosjekter

Høyere jobbmobilitet - lavere sykefravær?

I dette prosjektet skal vi utrede hvilke muligheter kommuner har for å redusere omfanget av gjentakende (lange) sykefravær og langtidssykemeldte gjennom høyere jobbmobilitet.

Prosjektet skal belyse hvilke muligheter kommunale arbeidsgivere har for å stimulere til jobbmobilitet blant egne ansatte som er langtidssykemeldt, eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet for tidlig. Vi vil kartlegge beste praksis i pleie- og omsorgssektoren og barnehagesektoren samt barrierer i kommunene, på virksomhetsnivå, i virkemiddelapparatet, i utdanningssystemet og i lov- og avtaleverk.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:28
Lise Lien og Hanne Bogen

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

desember 2015
september 2016