Fullførte prosjekter

IA-ledelse 2.0

Fafo skal på oppdrag fra KS følgeforske prosjektet "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0".

Prosjektet er et samarbeid mellom KS og NAV og er rettet mot 27 større kommuner med høyt sykefravær. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
Oppstartanalyse av satsingen

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

august 2016
desember 2016