Fullførte prosjekter

Innovasjon i boligsosialt arbeid


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:49
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Prosjektperiode

2013