Fullførte prosjekter

Integrering av arbeidsinnvandrere

Et notat om integrering av arbeidsinnvandrere med oppsummering mht. trendene i forhold til hvem som kommer og utviklingen mht økt grad av bofasthet, kunnskap om bedrifters bruk av arbeidsinnvandrere og om integreringsutfordringer og dilemmaer.

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Prosjektdeltaker(e)

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Prosjektperiode

januar 2006
desember 2006